Reliability tests in the operation of military vehicles
pdf

Keywords

reliability
operation
military vehicles

Abstract

Reliability studies in the operation of military vehicles are not carried out extensively. This is due to the guidelines of superiors regarding the keeping of operational records in military units. As a result, this work attempts to determine the reliability of military vehicles. This work includes reliability tests of military vehicles operated in military units in the second phase of operation, i.e. in the operation interval, where the extent of change in the intensity of damage is the least in the function of mileage. The study used a sample of 37 vehicles for which all operational events relevant to reliability determination were recorded during a two-year observation period. Using recorded operational data, an empirical reliability function of the vehicles included in the test sample was determined. Based on reliability tests of the reliability function as a function of mileage to damage, they show that second-phase vehicles used in military units have a logarithmic distribution of reliability as a function of mileage.

https://doi.org/10.37105/iboa.99
pdf

References

Decyzja nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie okreslenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzetu wojskowego w resorcie obrony narodowej. 2013.

Loroch, L., Tomaszek, H. & Zurek, J. Zarys metody oceny niezawodnosci i trwałosci elementów konstrukcji lotniczych na podstawie opisu procesów destrukcyjnych in. Materiały XXXII Zimowej Szkoły Niezawodnosci (Szczyrk, 2004).

Loroch, L., Tomaszek, H. & Zurek, J. Zarys metody okreslenia niezawodnosci urzadzen lotniczych w warunkach słabej korelacji zmian wartosci parametrów diagnostycznych z nalotem statku powietrznego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 39. issn: 0137-5474 (4 2004).

Migdalski, J. et al. Poradnik niezawodnosci. Podstawy matematyczne (ed Migdalski, J.) t. 1 (Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA, Warszawa, 1982).

Nizinski, S. & Kupicz, W. Analysis of military motor vehicles operation processes. Zeszyty naukowe WSOWL 1, 216–223. issn: 1731-8157 (2011).

Przybysz, K. Dependability for the military vehicles in the safety aspects. Inzynieria Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych 1, 35–42. issn: 2450-1859 (2020).

Siminski, P. et al. Rozwój srodków transportu w SZRP Praca zbiorowa (BEL Studio Sp. z. o. o., Warszawa, 2013).

Szczepanik, R., Tomaszek, H. & Jasztal, M. Outline of the method of damage risk and fatigue life determination selected aircraft’s elements in using condition, with use of Paris formula for m nequ 2. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 42, 99–110. issn: 0137-5474 (3 2007).

Tomaszek, H., Zurek, J. & Jasztal, M. Models of catastrophic damage formation in aircraff’s devices. Problemy eksploatacji 3, 193–202 (2005).

Tomaszek, H., Zurek, J. & Jasztal, M. A method of estimating the risk of a catastrophic failure to engine’s rotating members as related to fatigue – an outline. Journal of KONES Powertrain and Transport. Warsaw 14, 505–511 (2 2007).

Tomaszek, H., Zurek, J. & Jasztal, M. Prognozowanie uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu lotów statków powietrznych isbn: 8372046964 (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, 2008).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.