Editorial Team

Ze spółką redakcyjną 

Redaktor Naczelny – dr hab. inż. łuk  . Adam BARYŁKA, prof. uczelni 

sekretarz Redakcji - mgr inż. Roberta Jaroszuka 

Redaktor czasopisma - dr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni

Redaktor Statystyczny - dr inż. Tadeusza Cezarę

Redaktor językowy (angielski) - mgr Rafał Bzdak

Redaktor językowy (angielski, niemiecki) - mgr Magdalena Czechowicz