DEPENDABILITY FOR THE MILITARY VEHICLES IN THE SAFETY ASPECTS
PDF

Keywords

military vehicle, availability, reliability

Abstract

The article discusses the essence of dependability for the military vehicles, the knowledge of which ensures success in the mission and provides an appropriate level of the crew safety while  executing combat tasks. The paper also includes an analysis of factors affecting the dependability for the military vehicles.

https://doi.org/10.37105/iboa.47
PDF

References

1. Allied Vehicle Testing Publications - AVTP (11-20), NATO research procedure, 1993.
2. Bentley J. P., Introduction to Reliability and Quality Engineering Addison-Wesley Longman Ltd., Edinburgh Gate, Harlow 1999.
3. Bobrowski D., Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1980.
4. Bobrowski D., Modele i metody matematyczne w teorii niezawodności, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1985.
5. Hebda M., Janicki D., Trwałość i niezawodność samochodów w eksploatacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977.
6. Kowalski K., Młyńczak M., Problematyka gotowości systemów uzbrojenia we wczesnej fazie eksploatacji, MOTROL 2009.
7. Migawa K., Sterowanie gotowością w systemach eksploatacji środków transportu, Rozprawa habilitacyjna, Bydgoszcz 2013.
8. Niziński S., Kierunki doskonalenia systemu eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, Sprawozdanie nr 57/SS/2005, Sulejówek 2005.
9. Standard MIL-STD-721 C, U.S. Department of Defense, 1981.
10. Norma NO-06-A102:2005; Uzbrojenie i sprzęt wojskowy, Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań, Wymagania niezawodnościowe.
11. Simiński P. Wardencki M., Kruk Z., Wójtowicz P., Brach J., Kowalski K., Janiszewski M.., Praca zbiorowa pod red. Simińskiego P., Rozwój środków transportu w SZRP, BEL Studio Sp. z. o. o., Warszawa 2013.
12. Smal T., Geneza, rozwój i funkcjonowanie systemu BDAR, III Sympozjum Naukowo-Techniczne - Eksplolog 2008 nt.: „Problemy eksploatacji techniki bojowej oraz kompeten-cje oficerów logistyki WL pod red. K. Kowalski, Wrocław-Karłów 19-21.11.2008.
13. Smal T., Stankiewicz G., Justification for applying expedient/battle damage repairs of weapon systems under combat operations, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 4/2012.
14. Żurek J., Migawa K., The metod of evaluation of transport system availability. Safety and reliability international conference, Gdynia, 2003.
15. Żurek J., Mitkow Sz., Ziółkowski J., Metody oceny gotowości pojazdów, XXXIV Zi-mowa Szkoła Niezawodności, Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności, 2006.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.