Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Current Issue

No 4 (2023)
Published December 5, 2023

Czasopismo „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” (140 pkt. na liście MEiN) ma charakter interdyscyplinarny. Pojawienie się problemu o szerokie zastosowanie, produkty techniczne opracowane przez człowieka do realizacji jego potrzeb. Włączone do obiektów budowlanych, które wchodzą w skład środowiska życia człowieka. Ze względu na zachowanie antropogeniczne obiektów technicznych kształtujących jedne z warunków bezpieczeństwa życia człowieka na wielu lat.

Articles

Leszek S. LITZBARSKI, Konrad SEKLECKI, Marek ADAMOWICZ, Jacek GROCHOWSKI
1-10
PV installations and the safety of residential buildings
https://doi.org/10.37105/iboa.177
pdf
Izabela BRYT-NITARSKA, Lucyna FLORKOWSKA, Janusz KRUCZKOWSKI, Agnieszka MAJ, Tadeusz BACIA
11-25
Monitoring system for the construction of buildings in the area of mining exploitation impact
https://doi.org/10.37105/iboa.184
pdf
Andrzej DOBROWOLSKI, Dominik MAŁY
26-34
Behavioral features of the speech signal as part of improving the effectiveness of the automatic speaker recognition system
https://doi.org/10.37105/iboa.187
pdf
Izabela SKRZYPCZAK, Anna HALICKA, Marta SŁOWIK
35-45
Modeling of chloride-induced corrosion in concrete bridge using the simplified and full probabilistic methods
https://doi.org/10.37105/iboa.194
pdf
Andrzej DOBROWOLSKI, Paweł OSKWAREK, Szymon ROKICKI, Paweł WIKTORZAK, Piotr ŁUBKOWSKI, Piotr MURAWSKI
46-59
Survival probability function as a supporting element in automated triage system on the battlefield
https://doi.org/10.37105/iboa.188
pdf
Marek WOŹNIAK, Stanisław DUER, Konrad ZAJKOWSKI, Marek STAWOWY, Marta HARNIČÁROVÁ, Radosław DUER
60-70
Analysis and assessment of the reliability of the operation process of a complex, diagnosed technical facility in 5-value logic
https://doi.org/10.37105/iboa.189
pdf
Władysław HARMATA, Zbigniew SZCZEŚNIAK, Marian SOBIECH, Adam BARYŁKA
71-90
Collective protection - penetration of contaminated air into facilities
https://doi.org/10.37105/iboa.200
pdf
Agnieszka LEŚNIAK, Izabela SKRZYPCZAK, Leopold KRUSZKA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA
91-104
SCAN-TO-BIM method and analysis of measurement accuracy on the example of a historic church
https://doi.org/10.37105/iboa.193
pdf
Mariusz MASLAK, Michał PAZDANOWSKI
105-127
Remaining service time prediction for corroded shell of a steel tank used for liquid petroleum fuels storage
https://doi.org/10.37105/iboa.192
pdf
Artur RUSOWICZ
128-133
The ANALYSIS OF ELECTRICITY CONSUMPTION OF A STORE FACILITY
https://doi.org/10.37105/iboa.197
pdf
Anna ROMAŃSKA-ZAPAŁA, Marek DUDZIK, Sabina KUC
134-143
A neural network for monitoring and characterization of buildings
https://doi.org/10.37105/iboa.201
pdf
View All Issues

BusinessCardLogo BusinessCardLogoBusinessCardLogo BusinessCardLogoBusinessCardLogo BusinessCardLogoBusinessCardLogoBusinessCardLogo