Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Current Issue

No 2 (2024)
Published June 10, 2024

Czasopismo „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” (140 pkt. na liście MEiN) ma charakter interdyscyplinarny. Pojawienie się problemu o szerokie zastosowanie, produkty techniczne opracowane przez człowieka do realizacji jego potrzeb. Włączone do obiektów budowlanych, które wchodzą w skład środowiska życia człowieka. Ze względu na zachowanie antropogeniczne obiektów technicznych kształtujących jedne z warunków bezpieczeństwa życia człowieka na wielu lat.

View All Issues

BusinessCardLogo BusinessCardLogoBusinessCardLogo BusinessCardLogoBusinessCardLogo BusinessCardLogoBusinessCardLogoBusinessCardLogo