Patronat medialny czasopisma nad VIII edycją Warszawskich Dni Techniki organizowanych przez OW SIMP

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo naukowo – techniczne Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych objęło patronat medialny nad VIII edycją Warszawskich Dni Techniki. W tym roku proponujemy jako tematy wiodące:

– INŻYNIEROWIE POLSCY minionych 100 lat RP

– INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI

– 100 LAT SAMOCHODÓW

– BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Warszawskie Dni Techniki odbywają się pod stałym hasłem:  Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro

Warszawskie Dni Techniki są organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Cele Warszawskich Dni Techniki to:
– docenienie zawodu inżyniera i technika,
– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
– rozwój zainteresowań technicznych,
– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
– zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim
ośrodków naukowych i przemysłowych,
– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań
technicznych,
– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i udziału w VIII Warszawskich Dniach Techniki !

Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !

Czytaj więcej

Przygotowania do III Międzynarodowej Konferencji n-t. pt Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Komitet organizacyjny rozpoczął przygotowania do III Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące osoby:

Prof nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska,

Dr inż. Jerzy Obolewicz – Politechnika Białostocka,

Dr inż. Anna Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Andrzej Grzebielec – Politechnika Warszawska

Dr inż. Jarosław Siwiński – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Tomasz Kościelecki – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Adam Baryłka – OW SIMP,

Miło nam poinformować Państwa, że Organizator Konferencji Oddział Warszawski SIMP otrzymał kilka listów od Rektorów wyższych uczelni, w których Rektorzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym naszej Konferencji.

 

 

Czytaj więcej

Medal za zasługi dla obronności kraju dla Kolegi Adama Baryłki

Mamy wielką przyjemność poinformować, że nasz  kolega Redaktor Adam Baryłka na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka został odznaczony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal wręczył koordynator Lobby Pan prof. dr hab. Paweł Soroka w towarzystwie Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Ewy Mańkiewicz-Cudny, Sekretarza Generalnego SIMP Kazimierza Łasiewickigo oraz Prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP Dariusza Raczkowskiego. Zespół Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego składa Serdeczne Gratuluje.

Czytaj więcej

Uroczystość pożegnania z mundurem Pana płk dr inż. Romana OSTROWSKIEGO

W dniu 2 lutego 2018 roku, kolega Adam Baryłka, został zaproszony przez Pana płk dr inż. Romana Ostrowskiego (Kierownika Zespołu Laserów, Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ) na uroczystość pożegnania z mundurem. Uroczystość odbyła się w Klubokawiarni Wojskowej Akademii Technicznej. Życzymy Panu dr inż. Romanowi Ostrowskiemu, wszystkiego najlepszego na nowej cywilnej drodze życia i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czytaj więcej

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji n-t pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 16 – 17 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Organizatorem konferencji był Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Konferencję poprowadził (przewodniczący komitetu organizacyjnego) wiceprezes ds. naukowych Oddziału Warszawskiego SIMP dr inż. Adam Baryłka. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyło ok 250 osób reprezentujących najważniejsze jednostki naukowe techniczne w kraju i za granicą oraz liczni przedstawiciele służb  mundurowych (policja, wojsko, służby więzienne, straż graniczna) zainteresowane problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza oraz doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Paweł Rochala.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, stosowane metody projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych uwzględniające wymagania bezpieczeństwa; kierunki rozwoju technologii bezpiecznych obiektów antropogenicznych; metody technicznej diagnostyki takich obiektów stosowane w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zagadnienia bezpieczeństwa w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji, a także ekonomiczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Adresy gratulacyjne do uczestników i organizatorów Konferencji skierowali m.in. Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, JM Rektor Wyższej Szkoły w Łomży – prof. Roman Engler, Rektor Uniwersytetu Technologicznego w Brześciu prof. S. Semioniuk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Białostockiej prof. Michał Bołtryk, Dyrektor Generalny Global Compact Poland  Pan  Kamil Wyszkowski oraz  Dyrektor ds. komunikacji Grupy Lotos S.A. Pani Anna Lutek.

Więcej o konferencji na stronie: www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl

Czytaj więcej