Spotkanie Wigilijne Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne zorganizowane przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, w którym udział wzięli pracownicy, partnerzy oraz przedstawiciele zaproszonych instytucji m.in. Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Instytutu Techniki Budowlanej, Akademii Sztuki Wojennej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Warszawskiego Domu Technika, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP, Przeglądu Technicznego.

Przybyłych gości przywitał dyrektor generalny CRB, Pan kol. dr inż. Adam Baryłka, który po złożeniu świątecznych życzeń przyznał awanse pracownikom CRB: dla kol. mgr inż. Tomasza Wojciecha Buczka oraz kol. mgr inż. Damiana Zbrosia – obu Panom Serdecznie Gratulujemy. Ważnym elementem spotkania wigilijnego było przyznanie nagród „Laur Budownictwa”, które są uhonorowaniem wieloletniej pracy zarówno na rzecz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, ale także szeroko pojętego budownictwa.

Nagrody odebrali:

  • Złoty Laur Budownictwa otrzymał Pan Stanisław Kowalski – Twórca Firmy „Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane – Kowalski i Syn Sp. J.” z siedzibą w Legionowie
  • Srebrny Laur Budownictwa otrzymał Pan dr inż. Jerzy Obolewicz – Redaktor Naczelny Modern Engineering
  • Brązowy Laur Budownictwa otrzymała Pani Małgorzata Goc – Prezes Firmy RAXELL Sp z o.o.

Przybyłym gościom serdecznie dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić z nami ten wieczór.

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz