VI Warszawskie Dni Techniki

W środę, 19 października br., w Warszawskim Domu Technika NOT rozpoczną się VI Warszawskie Dni Techniki. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie poświęcona automatyce i robotyzacji. Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawuje m.in. „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

 

Warszawa – stolica Polski – jest siedzibą czołowych uczelni akademickich, wielu instytucji, stowarzyszeń i towarzystw naukowych. Przez lata była też siedzibą istotnych dla gospodarki kraju przedsiębiorstw, fabryk i zakładów produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze w swoim czasie środki produkcji oraz oferujących towary będące synonimem nowoczesności.

Warszawa była też i pozostaje przodującym miastem w zakresie techniki miejskiej, infrastruktury oraz rozwiązań technicznych służących nie tylko mieszkańcom miasta, ale także jego licznym gościom.

Mając powyższe na uwadze, w stołecznym środowisku inżynierskim, w Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) pojawiła się przed kilku laty inicjatywa zorganizowania Warszawskich Dni Techniki.

Pomysłodawcy wydarzenia cele Dni sformułowali następująco:

  • podkreślenie roli i wkładu inżynierów i techników w podnoszenie cywilizacyjnych standardów życia i funkcjonowania miasta,
  • przypomnienie dokonań stołecznego przemysłu opartego na technice oraz jego wkładu w rozwój miasta,
  • przeciwdziałanie upadkowi szkolnictwa zawodowego w regionie,
  • uwypuklenie roli techniki w życiu codziennym miasta.

Adresatem Warszawskich Dni Techniki jest młodzież. W wydarzeniach odbywających się w ramach Dni biorą udział członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym wielu seniorów ruchu inżynierskiego, dla których kontakt z młodzieżą jest ważnym atutem Warszawskich Dni Techniki.

Od początku inicjatywa Dni zyskała wsparcie ze strony wiodących stołecznych uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Ich władze podkreślają, że tylko rzetelna wiedza i kompetencje zawodowe inżynierów, oparte na praktyce zdobytej w zastosowaniu nauki w gospodarce, dają szansę znalezienia wartościowego miejsca w życiu i szansę godziwego wynagrodzenia.

Wsparcia Dniom udzieliło też wiele instytutów badawczych mających swoje siedziby w Warszawie, m.in. Instytut Lotnictwa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Inicjatywa zyskała poparcie władz samorządowych miasta oraz województwa, o czym świadczy niezmiennie obejmowanie Dni patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawuje m.in. „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

Tegoroczne, VI Warszawskie Dni Techniki poświęcone będą automatyce i robotyzacji. Rozpoczną się w środę, 19 października br., w Warszawskim Domu Technika NOT. Po części oficjalnej, z udziałem Jego Magnificencji prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, i Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, wykład inauguracyjny o robotyzacji produkcji w relacji do przemysłu 4.0 wygłosi dr inż. Jarosław Panasiuk z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT. A odpowiedzi na pytanie: Czy roboty mobilne są nam potrzebne?, postara się udzielić dr inż. Andrzej Chmielniak z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

Warto dodać, że integralną częścią VI Warszawskich Dni Techniki będą zawody I stopnia (eliminacje szkolne) organizowanej od 1974 r. Olimpiady Wiedzy Technicznej, która jest jedną z największych olimpiad rozgrywanych w środowisku szkolnym na podstawie umowy pomiędzy FSNT-NOT a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

 

WarszawskieVI_DniTECH_2016-1

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.