Siódmy Rektor w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznychˮ organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przyjął:

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

 

potwierdzenie udziału w konferencji

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz