Przygotowania do III Międzynarodowej Konferencji n-t. pt Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Komitet organizacyjny rozpoczął przygotowania do III Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące osoby:

Prof nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska,

Dr inż. Jerzy Obolewicz – Politechnika Białostocka,

Dr inż. Anna Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Andrzej Grzebielec – Politechnika Warszawska

Dr inż. Jarosław Siwiński – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Tomasz Kościelecki – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Adam Baryłka – OW SIMP,

Miło nam poinformować Państwa, że Organizator Konferencji Oddział Warszawski SIMP otrzymał kilka listów od Rektorów wyższych uczelni, w których Rektorzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym naszej Konferencji.

 

 

Dodaj komentarz