Przygotowania do III Międzynarodowej Konferencji n-t. pt Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Komitet organizacyjny rozpoczął przygotowania do III Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące osoby: Prof nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz - Politechnika Warszawska, Dr inż. Jerzy Obolewicz - Politechnika Białostocka, Dr inż. Anna Szcześniak - Wojskowa Akademia Techniczna, Dr inż. Andrzej Grzebielec - Politechnika Warszawska Dr inż. Jarosław Siwiński - Wojskowa Akademia Techniczna, Dr inż. Tomasz Kościelecki - Wojskowa Akademia Techniczna, Dr inż. Adam Baryłka - OW SIMP, Miło nam poinformować Państwa, że Organizator Konferencji Oddział Warszawski SIMP otrzymał kilka listów od Rektorów wyższych uczelni, w których Rektorzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym naszej Konferencji.    

Dodaj komentarz