Piszą o nas

Dawno już zakończyliśmy Konferencję, ale jej sukces i duże zainteresowanie sprawia, że w dalszym ciągu można spotkać się z informacjami o tym przedsięwzięciu:

„Inżynier Mazowsza” nr 1 (59) styczeń 2016

IM_konf

Informacja na stronie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

List od Prezydenta RP zamieszczony na Oficjalnej stronie Prezydenta

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.