Pani Prezes FSNT NOT Patronem Honorowym Konferencji PIBOA

Z radością informujemy, że pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, Naczelnej Organizacji Technicznej będzie sprawować Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz