LOGISTYKA LOTNICTWA 2017 Teoria i Praktyka – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Serdecznie zapraszamy na  III Międzynarodową Konferencję Naukową p.t:

LOGISTYKA LOTNICTWA 2017 Teoria i Praktyka

organizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć innowacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego

Czytaj więcej

Kolejny tytuł zawodowy naszych kolegów!

W dniu 13.04.2017 r. nasi koledzy związani z czasopismem Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz z firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Pan mgr inż. Bogumił KRAWIECZYŃSKI oraz nasz Redaktor Naczelny Pan dr inż. Adam BARYŁKA uzyskali kolejny tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta.

Promotorem prac dyplomowych kolegów był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława – Gabryszewski. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na 2nd International Conference on Current Research Problems of Materials, Structures, Technologies, and Organization of Civil Engineering in Cross-Border Approach

Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny  (Ukraina) oraz Politechnika Białostocka serdecznie zapraszają na:

2nd International Conference on Current Research Problems of Materials, Structures, Technologies, and Organization of Civil Engineering in Cross-Border Approach

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych objęła nad tym wydarzeniem Patronat Medialny. Poniżej wszelkie szczegóły, do zobaczenia w Brześciu!   Czytaj więcej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich rozdało nagrody za najlepszą pracę dyplomową!

  29 marca 2017 w murach Politechniki Białostockiej Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich nagrodziło laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w uczelni technicznej oraz najlepszych absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej o profilu mechanicznym.

Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac dyplomowych.  Wszystkie narody trafiły do studentów Politechniki Białostockiej oraz absolwentów białostockiego mechanika. Nagrody wręczyli: Prezes Zarządu białostockiego oddziału SIMP dr inż. Jerzy Ickiewicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

Czytaj więcej

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej

W dniu 02.03.2017 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej pt: Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Podczas obrad Komitet Organizacyjny ustalił ogólny plan przebiegu konferencji, zostały również przedstawione pierwsze zgłoszone tematy na listopadową konferencję. Miło nam również poinformować, że do składu Komitetu Organizacyjnego dołączyła nowa Koleżanka Pani Natalia Saletra. Share […]

Czytaj więcej