Przygotowania do III Międzynarodowej Konferencji n-t. pt Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Komitet organizacyjny rozpoczął przygotowania do III Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące osoby:

Prof nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska,

Dr inż. Jerzy Obolewicz – Politechnika Białostocka,

Dr inż. Anna Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Andrzej Grzebielec – Politechnika Warszawska

Dr inż. Jarosław Siwiński – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Tomasz Kościelecki – Wojskowa Akademia Techniczna,

Dr inż. Adam Baryłka – OW SIMP,

Miło nam poinformować Państwa, że Organizator Konferencji Oddział Warszawski SIMP otrzymał kilka listów od Rektorów wyższych uczelni, w których Rektorzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym naszej Konferencji.

 

 

Czytaj więcej

Medal za zasługi dla obronności kraju dla Kolegi Adama Baryłki

Mamy wielką przyjemność poinformować, że nasz  kolega Redaktor Adam Baryłka na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka został odznaczony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal wręczył koordynator Lobby Pan prof. dr hab. Paweł Soroka w towarzystwie Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Ewy Mańkiewicz-Cudny, Sekretarza Generalnego SIMP Kazimierza Łasiewickigo oraz Prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP Dariusza Raczkowskiego. Zespół Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego składa Serdeczne Gratuluje.

Czytaj więcej

Uroczystość pożegnania z mundurem Pana płk dr inż. Romana OSTROWSKIEGO

W dniu 2 lutego 2018 roku, kolega Adam Baryłka, został zaproszony przez Pana płk dr inż. Romana Ostrowskiego (Kierownika Zespołu Laserów, Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ) na uroczystość pożegnania z mundurem. Uroczystość odbyła się w Klubokawiarni Wojskowej Akademii Technicznej. Życzymy Panu dr inż. Romanowi Ostrowskiemu, wszystkiego najlepszego na nowej cywilnej drodze życia i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czytaj więcej

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji n-t pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 16 – 17 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Organizatorem konferencji był Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Konferencję poprowadził (przewodniczący komitetu organizacyjnego) wiceprezes ds. naukowych Oddziału Warszawskiego SIMP dr inż. Adam Baryłka. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyło ok 250 osób reprezentujących najważniejsze jednostki naukowe techniczne w kraju i za granicą oraz liczni przedstawiciele służb  mundurowych (policja, wojsko, służby więzienne, straż graniczna) zainteresowane problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza oraz doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Paweł Rochala.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, stosowane metody projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych uwzględniające wymagania bezpieczeństwa; kierunki rozwoju technologii bezpiecznych obiektów antropogenicznych; metody technicznej diagnostyki takich obiektów stosowane w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zagadnienia bezpieczeństwa w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji, a także ekonomiczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Adresy gratulacyjne do uczestników i organizatorów Konferencji skierowali m.in. Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, JM Rektor Wyższej Szkoły w Łomży – prof. Roman Engler, Rektor Uniwersytetu Technologicznego w Brześciu prof. S. Semioniuk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Białostockiej prof. Michał Bołtryk, Dyrektor Generalny Global Compact Poland  Pan  Kamil Wyszkowski oraz  Dyrektor ds. komunikacji Grupy Lotos S.A. Pani Anna Lutek.

Więcej o konferencji na stronie: www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl

Czytaj więcej

Patronat czasopisma IBOA nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo Techniczną w Brześciu

Redakcja Czasopism Naukowo Technicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego na zaproszenie Władz Brzeskiego Technicznego Uniwersytetu (Białoruś)  sprawowała Patronat Medialny nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo – Techniczną pt. Aktualne problemy badawcze materiałów technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym. Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele redakcji między innymi redaktor naczelny Modern Engineering Pan dr inż. Jerzy Obolewicz oraz redaktor naczelny Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Pan dr inż. Adam Baryłka. Podczas wystąpień inauguracyjnych przedstawiciele redakcji złożyli na ręce Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Siarheia Semianiuka list z gratulacjami i podziękowaniami dla organizatorów konferencji. Przed rozpoczęciem pierwszej sesji  naukowej redaktor naczelny Jerzy Obolewicz w kilkuminutowym wystąpieniu przedstawił działalność redakcji oraz możliwości współpracy w zakresie publikacji artykułów naukowych w naszych czasopismach. Na konferencję zostało zgłoszonych kilkadziesiąt referatów naukowych, które zostaną opublikowane w formie artykułów na łamach naszych czasopism.

Organizatorom konferencji składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie i życzymy samych sukcesów w kolejnych edycjach konferencji.

 

Czytaj więcej

Komitet Naukowy czasopisma został powiększony o nowych członków,

Jest nam niezmiernie miło  poinformować, że podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo -Technicznej w Brześciu na Białorusi do Komitetu Naukowego naszego czasopisma dołączyło 7 naukowców reprezentujących wyższe  uczelnie techniczne w Brześciu oraz Mińsku.

  • Dr hab. inż. Valery Dzerkach – Brest State Technical University (Belarus),
  • Dr inż. Alena Kisel – Brest State Technical University (Belarus),
  • Prof. dr hab. inż. Stanislav Derechennik -Brest State Technical University (Belarus),
  • Prof. dr hab. inż. Anatoli Naichuk – Brest State Technical University (Belarus),
  • Prof. dr hab. inż. Siarhei Semianiuk – Brest State Technical University (Belarus),
  • Prof. dr hab. inż. Vasilii Shuts – Brest State Technical University (Belarus),
  • Prof. dr hab. inż. Michaił Nikitenko – Bellorusian National Technical University Minsk (Belarus),

 

Czytaj więcej