Zaproszenie na Galę Jubileuszową z okazji 100 rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu zaproszenie, które otrzymaliśmy od Pani dr Alicji Adamczak na Galę Jubileuszową z okazji 100 rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP, która odbędzie się w dniu 26.11.2018r w Teatrze Wielkim w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak niezwykłym wydarzeniu.

Czytaj więcej

Laur Innowacyjności 2018

W dniu 07.11.2018 w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne. „Laur Innowacyjności” jest promocją innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter. Ideą zorganizowania tego Konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych naszemu krajowi. W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo -techniczne, a także mogą uczestniczyć podmioty zagraniczne , których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Organizatorem Konkursu „Laur Innowacyjności” jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, a realizatorem Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia w konkursie wręczała Pani Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz – Cudny oraz Redaktor Naczelny Czasopisma Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Pan dr inż. Adam Baryłka.

Czytaj więcej

Warsaw Industry Week

W dniu 6-8 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się III Edycja Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych.

W ramach targów zorganizowano konferencję pt: „Modern Industry”, w której uczestniczył Redaktor Naczelny dr inż. Adam Baryłka a  czasopismo Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych objęło Patronat medialny nad wydarzeniem.

Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Zaproszenie na koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołny

Pan Redaktor Naczelny  dr inż. Adam Baryłka otrzymał od Pani Prezes Ewy Mankiewicz – Cudny Prezesa Federacji Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Pana Jana Tarczyńskiego zaproszenie na uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołny. Koncert odbywa się pod patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Redakcja Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych  serdecznie dziękuje za zaproszenie na tak ważną uroczystość.

 

Czytaj więcej

Inżynieria bezpieczeństwa – kurs specjalistyczny ukończony

W dniach 4-7.09.2018 nasz kolega Adam Baryłka podczas XXXII Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej EKOMILITARIS ukończył specjalistyczny kursu dotyczący budowy i eksploatacji obiektów oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami organizowany przez Wojskowa Akademię Techniczną oraz Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

Patronat medialny czasopisma nad VIII edycją Warszawskich Dni Techniki organizowanych przez OW SIMP

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo naukowo – techniczne Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych objęło patronat medialny nad VIII edycją Warszawskich Dni Techniki. W tym roku proponujemy jako tematy wiodące:

– INŻYNIEROWIE POLSCY minionych 100 lat RP

– INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI

– 100 LAT SAMOCHODÓW

– BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Warszawskie Dni Techniki odbywają się pod stałym hasłem:  Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro

Warszawskie Dni Techniki są organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Cele Warszawskich Dni Techniki to:
– docenienie zawodu inżyniera i technika,
– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
– rozwój zainteresowań technicznych,
– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
– zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim
ośrodków naukowych i przemysłowych,
– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań
technicznych,
– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i udziału w VIII Warszawskich Dniach Techniki !

Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !

Czytaj więcej