Nasz redaktor naczelny wiceprezesem FSNT NOT

Pan Adam Baryłka, redaktor naczelny naszego czasopisma decyzją Rady Krajowej FSNT-NOT objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Na zdjęciu gratulacje nowo wybranemu Wiceprezesowi składa Pan Wojciech Ratyński Honorowy Prezes NOT. Przyłączamy się i serdecznie gratulujemy.

 

Dodaj komentarz