Listy gratulacyjne dla organizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Komitet Organizacyjny zaprasza do zapoznania się z treścią listów gratulacyjnych, jakie otrzymaliśmy od Uczestników naszej Konferencji.

 

EPSON MFP image

EPSON MFP image

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz