Informacja nt. możliwości uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej PIBOA – w charakterze Wolnego Słuchacza

Uczestnictwo w II Konferencji Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza jest kierowane przede wszystkim do studentów, którzy za szczególne osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni przez swoich opiekunów naukowych i otrzymali zaproszenie uczestnictwa.  Udział z takim zaproszeniem jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość:

– udział w obradach Konferencyjnych w dniach 16-17.11.2017 r.

– wymiany swoich doświadczeń z przedstawicielami świata nauki,

– uczestnictwo w wystąpieniach firm sponsorskich,

– otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji

– możliwość korzystania z oferty wystawców prezentujących swoje materiały na stoiskach zewnętrznych.

nie obejmuje natomiast:

– otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,

– publikacji artykułów ,

– obiadu,

– udziału w uroczystym bankiecie.

Udział w charakterze Wolnego Słuchacza musi być potwierdzony telefonicznie (+48 790 244 575)  lub e-mailowo (owsimp_konferencja@wp.pl) do dnia 10.11.2017.