Spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej pt.: Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

W dniu 02.03.2017 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej pt:

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Podczas obrad Komitet Organizacyjny ustalił ogólny plan przebiegu konferencji, zostały również przedstawione pierwsze zgłoszone tematy na listopadową konferencję. Miło nam również poinformować, że do składu Komitetu Organizacyjnego dołączyła nowa Koleżanka Pani Natalia Saletra.