Listy gratulacyjne dla organizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Miło nam przedstawić Państwu listy gratulacyjne otrzymane od uczestników Konferencji.

EPSON MFP image

EPSON MFP image