Komitet Organizacyjny II Międzynarodowej Konferencji PIBOA

Miło nam poinformować, że znany jest już skład Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji  Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Przewodniczący

dr inż. Adam BARYŁKA – OW SIMP

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – PB

Zastępcy przewodniczącego ds. kontaktów międzynarodowych 

mgr Anna LUTEK

mgr inż. Artur KOPCZYŃSKI  – PW

Członkowie komitetu 

dr inż. Anna SZCZEŚNIAK – WAT

dr inż. Jarosław SIWIŃSKI – WAT

dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – PW

mgr Natalia SALETRA – CRB