17 Rektorów w Komitecie Honorowym III Międzynarodowej Konferencji N-T nt. PIBOA

Miło nam przedstawić Komitet Honorowy III Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej  pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Komitet Honorowy Konferencji:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT – JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Członkowie Komitetu Honorowego:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz BOHDAL – JM Rektor Politechniki Koszalińskiej,
Prof. dr hab. Roman ENGLER – JM Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
Insp. dr Marek FAŁDOWSKI – JM Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO – JM Rektor Politechniki Lubelskiej,
Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR – JM Rektor Politechniki Krakowskiej,
Prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI – JM Rektor Politechniki Poznańskiej,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK – JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI – JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej,
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK – JM Rektor Politechniki Śląskiej,
Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK – JM Rektor Politechniki Gdańskiej,
Gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – JM Rektor-Komendant Akademia Sztuki Wojennej,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Gen bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – JM Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej,
Kadm. prof. dr hab. inż. Tomasz SZUBRYCHT – JM Komendant – Rektor Akademia Marynarki Wojennej,
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – JM Rektor Politechniki Łódzkiej.

 

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.