Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej PIBOA

W dniu 05.01.2017 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”. Spotkanie prowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kol. Adam Baryłka.  Na spotkaniu został ustalony szczegółowy plan przebiegu Konferencji, która odbędzie się w dniach 16-17.11.2017 w Warszawskim Domu Technika (budynek NOT) przy ul. Czackiego 3/5. Komitet Organizacyjny ustalił czasowy przebieg sesji naukowych i przesyła plan do akceptacji Komitetu Naukowego.