Kolejny tytuł zawodowy naszych kolegów!

W dniu 13.04.2017 r. nasi koledzy związani z czasopismem Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz z firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Pan mgr inż. Bogumił KRAWIECZYŃSKI oraz nasz Redaktor Naczelny Pan dr inż. Adam BARYŁKA uzyskali kolejny tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta.

Promotorem prac dyplomowych kolegów był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława – Gabryszewski. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Nowo upieczeni architekci od lewej arch. Bogumił Krawieczyński, arch. Patryk Żebrowski, arch. Emanuela Jankowska oraz kol arch. Adam Baryłka

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.