Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w wykazie czasopism punktowanych MNiSW

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych informujemy, że nasze czasopismo otrzymało 20 punktów przyznawanych za publikację. Zakres publikacyjny naszego czasopisma ustanowiony został w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w następujących dyscyplinach:
– architektura i urbanistyka,
– automatyka, elektronika i elektrotechnika,
– informatyka techniczna i telekomunikacja,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria chemiczna,
– inżynieria lądowa i transport,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria mechaniczna,
– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zapraszamy do współpracy.

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

 

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz