Inżynieria bezpieczeństwa – kurs specjalistyczny ukończony

W dniach 4-7.09.2018 nasz kolega Adam Baryłka podczas XXXII Międzynarodowej Konferencji naukowo - technicznej EKOMILITARIS ukończył specjalistyczny kursu dotyczący budowy i eksploatacji obiektów oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami organizowany przez Wojskowa Akademię Techniczną oraz Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dodaj komentarz