Inżynieria bezpieczeństwa – kurs specjalistyczny ukończony

W dniach 4-7.09.2018 nasz kolega Adam Baryłka podczas XXXII Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej EKOMILITARIS ukończył specjalistyczny kursu dotyczący budowy i eksploatacji obiektów oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami organizowany przez Wojskowa Akademię Techniczną oraz Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz