Informacje o czasopiśmie

„Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” jest czasopismem  naukowo-technicznym, które powstało z inicjatywy jednostki Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w 2014 roku. Czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod pozycją PR 19123 oraz posiada numer ISSN 2450-1859.

Tematyka publikowanych artykułów naukowych,  oryginalnych i przeglądowych, związana jest  nie tylko z techniką, chemią, fizyką i elektroniką, biologią, rolnictwem, ale także z każdą inną dziedziną wiedzy mającą wpływ na bezpieczeństwo obiektów antropogenicznych. Czasopismo prezentuje również rezultaty prac prowadzonych w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. oraz Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich

Przegląd treści zawartych w poszczególnych numerach wskazuje na interdyscyplinarność czasopisma. Przedstawiane wyniki innowacyjnych badań związanych z bezpieczeństwem obiektów antropogenicznych realizowanych przez zespoły badawcze z uczelni i instytutów mogą służyć nie tylko nauce, ale też gospodarce.

Publikowane artykuły zapoznają czytelników z nowymi rozwiązaniami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Manuskrypty przyjmowane są w języku polskim oraz w języku angielskim.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą naukowcy z zagranicy, którzy służą radą i doświadczeniem. Jednocześnie mogą wpływać na propagowanie czasopisma w swoich krajach.

UWAGA! W celu zapobiegania nierzetelności w sferze nauki wprowadzono obowiązek nadsyłania przez autorów oświadczeń o oryginalności prac, wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji, źródłach jej finansowania, braku konfliktu interesów i przeniesieniu majątkowych praw autorskich.

Polityka prywatności

  1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
  2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
  3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy: wymagają tego przepisy prawa, w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

 

 

 

 

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.