II Międzynarodowa Konferencja pt. PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

serdecznie zapraszają na

II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną p.t.:

 PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

  Warszawa,   16 – 17 listopad 2017

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach

projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

 

Celem konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji;
  • zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5. W konferencji weźmie udział około 200 – 250 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe,

ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty

zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.

Pragniemy poinformować, że zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęło 35 samodzielnych pracowników naukowych z 20 polskich i zagranicznych ośrodków naukowo – badawczych.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan Prof. zw. dr hab. inż. Jan Szmidt.

 

 

Informacji udziela sekretariat konferencji: tel. 790 – 244 – 575

Email konferencji : owsimp_konferencja@wp.pl

Serdecznie Zapraszamy!

 

Z poważaniem

 

Dr inż. Adam BARYŁKA

 

Wiceprezes ds. naukowych OW SIMP,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

 

Tel kontaktowy : + 48 605 660 292

emial: owsimp_konferencja@wp.pl