II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Modern Engineering”

Z radością informujemy, że dr inż. Jerzy Obolewicz, redaktor naczelny „Modern Engineering”, wyraził zgodę na sprawowanie przez to czasopismo Patronatu Medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

modern-engineering-pm

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz