II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Rzeczoznawca”

Z radością informujemy, że mgr inż. Krzysztof Niczyporuk, redaktor naczelny czasopisma „Rzeczoznawca”, wyraził zgodę na sprawowanie patronatu medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz