II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Rzeczoznawca”

Z radością informujemy, że mgr inż. Krzysztof Niczyporuk, redaktor naczelny czasopisma "Rzeczoznawca", wyraził zgodę na sprawowanie patronatu medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Dodaj komentarz