O czasopiśmie

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych jest czasopismem naukowo-technicznym o numerze ISSN 2450-1859, działającym od 2014 roku.

Redaktor naczelny: Adam Baryłka,  fot. Artur Gruszewski

Czasopismo „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” ma profil interdyscyplinarny i podejmuje zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obiektów technicznych tworzonych przez człowieka, dla realizacji różnorodnych jego potrzeb, w tym również obiektów budowlanych, które stanowią podstawowe elementy środowiska życia człowieka. Z uwagi na dużą trwałość technicznych obiektów antropogenicznych kształtują one przez wiele lat warunki bezpieczeństwa życia człowieka.
Inżynieria bezpieczeństwa ww. obiektów obejmuje wiedzę z zakresu inżynierii ich bezpieczeństwa rozumianą jako sposób: kształtowania, czyli projektowania i realizacji, bezpiecznych obiektów technicznych, a także ich eksploatowania, czyli użytkowania i utrzymywania, z uwzględnieniem zasad gwarantujących zachowanie ich bezpieczeństwa.
Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych polega na podejmowaniu działań uodparniających te obiekty na określone zagrożenia, polegających na nadawaniu tym obiektom cech umożliwiających: przeciwstawienie się przewidywanym zagrożeniom generowanym w samym obiekcie, a także w jego otoczeniu, możliwym do wystąpienia w czasie jego tworzenia, a także w czasie jego późniejszej eksploatacji, likwidacji lub zmniejszeniu przewidywanych zagrożeń generowanych w obiekcie, jak i w jego otoczeniu oraz utrzymaniu określonego poziomu bezpieczeństwa obiektu przy założonym stopniu ryzyka.

Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych wymaga nie tylko wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej i specjalistycznej w zakresie znajomości podstawowych metod i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem ale również znajomości zasad inżynierii bezpieczeństwa przyjmowanych w przepisach prawa.

W czasopiśmie prezentowane są istotne dla bezpieczeństwa problemy techniczno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w procesach projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów antropogenicznych. Stanowi ono również dogodne forum wymiany doświadczeń w zakresie monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów technicznych, w tym obiektów budowlanych, z uwzględnieniem zasad diagnostyki budowlanej, w tym wykonywania opracowań technicznych oraz okresowych kontroli obiektów budowlanych.

Zapraszamy do współpracy.

Recenzenci czasopisma w 2018 roku 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Babul – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Dr inż. Jerzy Baryłka – Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Dr inż. Tadeusz Cesarz – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
Ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski – Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Boris V. Gusev – Russian Academy of Engineering
Prof dr hab. inż. Walery Jezierski – Tambov State Technical University
Prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki – Wojskowa Akademia Techniczna,
Dr Anna Kuczyńska-Cesarz – Wojskowa Akademia Techniczna,
Prof zw. dr hab. inż. Adam Wiśniewski – Wojskowy Instytut Uzbrojenia,
Płk dr hab. Wojciech Nyszk – Akademia Sztuki Wojennej,
Dr inż. Andrzej Wolniewicz – Wojskowa Akademia Techniczna,
Dr inż. Alena Kisel – Brest State Technical University,
Prof. dr hab. inż. Persia Lulka – University of Sapienza in Rome,

Skład Redakcyjny / Editorial team

Redaktor naczelny / Editor in Chief – dr inż. arch. Adam BARYŁKA

Redaktor tematyczny/ Theme editor – dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ, dr inż. Jerzy OBOLEWICZ

Redaktor statystyczny / Statistical editor – dr inż. Tadeusz CESARZ

Sekretarz redakcji /Submission Officer – mgr inż. arch. Bogumił KRAWIECZYŃSKI

Redaktor językowy (Angielski)/Language editor – mgr Rafał BZDAK

Redaktor językowy (Angielski, Rosyjski, Niemiecki) / Language editor – mgr Magdalena CZECHOWICZ

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD

Przewodniczący Rady Naukowej/ Chairman of the Scientific Council  

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Papliński  – Wojskowa Akademia Techniczna (Poland)

Członkowie Rady Naukowej / Members of the Scientific Council

 • Prof. dr inż. Nicola Ahati – Politecnico di Torino (Italy),
 • Inż. Luca Castellazzi – Politecnico di Torino (Italy),
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski – Warsaw University of Technology (Poland),
 • Dr hab. inż. Valery Dzerkach – Brest State Technical University (Belarus),
 • Prof. dr hab. inż. Stanislav Derechennik -Brest State Technical University (Belarus),
 • Mgr inż. Jyotishman Ghosh – Politecnico di Torino (Italy),
 • Dr inż. Joaquim Giraldello Detoni – Politecnico di Torino (Italy),
 • Prof. zw. dr hab. inż. Walery Jezierski – Tambov State Technical University (Russia),
 • Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Warsaw University of Technology (Poland),
 • Dr inż. Paweł A. Król – Warsaw University of Technology (Poland),
 • Dr inż. Alena Kisel – Brest State Technical University (Belarus),
 • Dr inż. Rafael Larrua Quevedo – University of Camagüey (Cuba)
 • Prof dr hab. inż. Sergii Mykytenko – Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University (Ukraine)
 • Prof. dr hab. inż. Michaił Nikitenko – BellarusiaNational Technical University (Belarus),
 • Prof. dr inż. Andrzej S. Nowak – Auburn University (USA),
 • Prof. dr hab. inż. Anatoli Naichuk – Brest State Technical University (Belarus),
 • Dr inż. Jerzy Obolewicz – Bialystok University of Technology (Poland),
 • Dr hab. inż. Stefan Owczarek – Wojskowa Akademia Techniczna (Poland),
 • Inż. Vasily Pamyatnykh – Vasily Pamytnykh Zodci Design Group (Russia),
 • Prof. zw. dr hab. Anton Rawinski – Brest State Technical University (Belarus),
 • Prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – Building Research Instytute (Poland),
 • Prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Warsaw University of Technology (Poland) ,
 • Prof. dr hab. inż. Siarhei Semianiuk – Brest State Technical University (Belarus),
 • Prof. dr hab. inż. Vasilii Shuts – Brest State Technical University (Belarus),
 • Prof. dr inż. Maria M. Szerszeń – College of Engineering, University of Nebraska (USA)
 • Prof. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek – Institute of Ceramics and Building Materials (Poland)
 • Dr Kazimir Yanushkevich – Center of the National Academy of Sciences (Belarus)
 • prof. zw. dr hab. inż. Adam Wiśniewski – Military Institute of Armaments (Poland)

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM BOARD

Przewodnicząca Rady Programowej – dr inż. Aneta BRZUZY – Wojskowa Akademia Techniczna,

 • mgr inż. Leszek Adamski – OW SIMP
 • inż. Jacek Augustyn – OW SIMP
 • mgr inż. Tomasz Buczek – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • inż. Renata Bućko- PINB dla m. Pruszkowa
 • mgr inż. arch. Hanna Danaj – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr inż. Sebastian Durda –  Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr inż. Grzegorz Gralak – Kujawsko Pomorski Oddział PSRIBS 
 • dr hab. inż. Dariusz Golański – Politechnika Warszawska,
 • mgr inż. Leszek Kapczyński – Wojskowy Instytut Uzbrojenia,
 • mgr inż. Franciszek Komorowski – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr inż. Artur Kopczyński – Politechnika Warszawska,
 • mgr inż. Elżbieta Kowalczyk – OW SIMP
 • mgr Janusz Kowalski – Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT,
 • mgr inż. Bogumił Krawieczyński – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • dr inż. Wiesław Krzymień – Instytut Lotnictwa,
 • dr inż. Jacek Łazowski – OW SIMP,
 • mgr inż. Adrian Łątkowski – ELPRO-SYSTEM,
 • inż. Grzegorz Ługowski – SEP,
 • inż. Sylwester Makowski – OW SIMP
 • mgr inż. Anna Molska – OW SIMP,
 • mgr inż. Robert Niwiński – OW SIMP,
 • dr inż. Mariusz Owczarek – Wojskowa Akademia Techniczna,
 • mgr inż. Jerzy Panek – OW SIMP,
 • dr inż. Bartosz Pieńko – WAT,
 • dr inż. Dariusz Raczkowski – OW SIMP,
 • mgr Michał Rawski – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr inż. Jerzy Rożek – Warszawski Dom Technika,
 • mgr inż. Dawid Rychta – DR -ARCHITEKTURA,
 • inż. Marcin Sawicki – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
 • ppłk mgr inż. Jan Sroka – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr Andrzej Stefańczuk – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr inż. Janusz Stolarz – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego,
 • mgr inż. Andrzej Świerczyński – OW SIMP,
 • mgr inż. Tadeusz Turek- OW SIMP,

O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego istnieje na rynku od 2014 roku. Jako młody wydawca działamy prężnie i dynamicznie.

Zajmujemy się przede wszystkim publikowaniem:

 • książek technicznych z zakresu budownictwa
 • czasopisma naukowo-technicznego, którego tematyka związana jest  nie tylko z szeroko pojętą techniką, chemią, fizyką i elektroniką, biologią, rolnictwem, ale także z każdą inną dziedziną wiedzy mającą  wpływ na bezpieczeństwo obiektów antropogenicznych.

W naszych kręgach posiadamy wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków specjalizujących się w różnych dziedzinach naukowych.

Angażujemy się w różne projekty i wydarzenia. W najbliższym czasie odbędą się wydarzenia, nad którymi objęliśmy Patronat Medialny:

 • Warszawskie Dni  Techniki,
 • Mazowieckie Dnii Techniki,
 • Międzynarodową  Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”
 • Międzynarodową  Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS”
 • Sympozjum naukowe pt. Nowe Kierunki w budownictwie – teoria i praktyka,
 • Projekt Pionier Techniki,

Jesteśmy również otwarci na propozycje każdej współpracy prowadzącej do rozwoju naukowego.

                                                                                                                                                                Redakcja

CC BY-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.