Czasopismo „Cement Wapno Beton” patronem medialnym Konferencji PIBOA

Uprzejmie informujemy, że redaktor naczelny prof. Kurdowski wyraził zgodę na objęcie przez czasopismo „Cement Wapno Beton” patronatem medialnym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

Dodaj komentarz