Międzynarodowa Konferencja N-T „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON jest efektem współpracy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademii Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Wywodzi się ona z organizowanego od 1987 roku przez OBR Centrum Techniki Morskiej Sympozjum Techniki Morskiej, którego kontynuacją była Konferencja NATCON organizowana przez OBR Centrum Techniki Morskiej oraz […]

Czytaj więcej

Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

W Chicago w dniach 25 -27 października 2019 roku odbył się Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. W zjeździe udział wziął Redaktor Naczelny czasopisma ‚Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” dr inż. Adam Baryłka, wiceprezes FSNT-NOT,  który podczas wydarzenia opowiedział polonijnym inżynierom o działalności w Polsce. . Share List

Czytaj więcej

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w wykazie czasopism punktowanych MNiSW

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych informujemy, że nasze czasopismo otrzymało 20 punktów przyznawanych za publikację. Zakres publikacyjny naszego czasopisma ustanowiony został w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w następujących dyscyplinach:
– architektura i urbanistyka,
– automatyka, elektronika i elektrotechnika,
– informatyka techniczna i telekomunikacja,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria chemiczna,
– inżynieria lądowa i transport,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria mechaniczna,
– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zapraszamy do współpracy.

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

 

Czytaj więcej

Plebiscyt Złotego Inżyniera w Pałacu Prezydenckim.

Pan Redaktor Naczelny Adam Baryłka miał zaszczyt wziąć udział w uroczystości z okazji Jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.Prezydent powiedział m.in.: „Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej./…/ Bardzo bym chciał, abyśmy umieli stworzyć warunki, żeby inżynierowie pracowali w naszym kraju”. Gratulujemy Zwycięzcom Jubileuszowej Edycji!

Czytaj więcej

Nasz redaktor naczelny wiceprezesem FSNT NOT

Pan Adam Baryłka, redaktor naczelny naszego czasopisma decyzją Rady Krajowej FSNT-NOT objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Serdecznie Gratulujemy.

Na zdjęciu gratulacje nowo wybranemu Wiceprezesowi składa Pan Wojciech Ratyński Honorowy Prezes NOT. Przyłączamy się i serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

Zaproszenie na uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Michałowi Ciałkowskiemu

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu zaproszenie od Rektora- Komendanta i Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego dla Redaktora naczelnego  dr inż. Adama Baryłki na uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Michałowi Ciałkowskiemu.

Niezmiernie się cieszymy i z przyjemnością uczestniczyć będziemy w tak  znaczącym wydarzeniu.

Czytaj więcej

Zaproszenie – Prezesa Zarządu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Ciechanowie

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu zaproszenie Prezesa Zarządu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Ciechanowie dla Redaktora Naczelnego  dr inż. Adama Baryłki na Spotkanie Świąteczno- Noworoczne.

Uroczystość odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 roku w Domu Technika w Ciechanowie.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej