Artykuły

Wydanie 1 – 2 / 2018

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer (1-2/2018) Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. W numerze tym znajdziecie Państwo 12 niezwykle ciekawych artykułów.

 1. ODPADY KOPALNIANE JAKO WYTRZYMAŁY GRUNT ANTROPOGENICZNY WYKORZYSTYWANY W NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJACH GEOTECHNICZNYCH
 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A PROCESY WYTWARZANIA I STOSOWANIA WYROBÓW DLA BUDOWLANYCH OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH
 3. THE ASSESSMENT OF NANOSILICA INFLUENCE ON SELECTED CEMENT COMPOSITES PROPERTIES WITH DIFFERENT PLASTICIZERS
 4. THE IMPACT OF THE METHOD OF ANCHORING THE FAÇADE TEXTURE LAYER ON THE DURABILITY OF IS FIXING
 5. CLASSIFICATION AND TYPES OF CONSTRUCTION FACILITIES
 6. ANALIZA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 7. BADANIE KINEMATYKI RUSZTU RUCHOMEGO SCHRONOWEGO ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO
 8. BEZPIECZEŃSTWO A RACJONALIZACJA KOSZTÓW BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA  HALI STALOWEJ W CENTRALNEJ BAZIE MAGAZYNOWEJ
 9. PROBLEMY CIEPLNO – WILGOTNOŚCIOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO WYKONAWSTWA I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW
 10. NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA DŹWIGARA KRATOWEGO ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIA CYKLICZNE
 11. BETONY NOWEJ GENERACJI Z PROSZKÓW REAKTYWNYCH
 12. BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA – ZAGROŻENIA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym numerem

Redakcja czasopisma

 

Czytaj więcej

Wydanie 3-4/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem 3-4/2017 naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo następujące artykuły:

 • Production of full-scale experimental modular specimens of the steel and concrete composite cable space fram
 • Zabezpieczanie konstrukcji przed ogniem,
 • Projekt drewnianej konstrukcji wsporczej,
 • Parametryczna ocena trwałości wielkopłytowej warstwy fakturowej po zastosowaniu zakotwień wklejanych w świetle badań eksperymentalnych,
 • Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy,
 • Zagadnienie katastrof budowlanych w procesie budowlanym,
 • Bilans energetyczny budynku typu halowego w zależności od jego wielkości,
 • Wykopy i ich zabezpieczenia podczas prowadzenia robót budowlanych
 • Rozwój budowy tuneli w Polsce,
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni,
 • Systemy instalacyjne współczesnych budynków i zagrożenia w przypadku niewłaściwej obsługi i konserwacji,
 • Badania nieniszczące obiektów dziedzictwa kultury.

W numerze także informacja z przygotowania do II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

 

Czytaj więcej

Wydanie 2/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem drugim naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo w nim m.in.:

 • Analizę tematu diagnostyki ścian trójwarstwowych budynków wielkopłytowych
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni
 • Opis niestandardowych zagrożeń w eksploatacji instalacji gazowych
 • Charakterystykę problemu braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego.
 • Opis procesu ewolucji jakości w technice (artykuł w języku angielskim)
 • Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych do celów bezpieczeństwa i obronności państwa w świetle obowiązujących przepisów (artykuł w języku angielskim)

W numerze także rozmowa z Prezesem Warszawskiego Domu Technika, w której czytamy o bogatej historii budynku oraz o nowoczesnym podejściu do klienta

Czytaj więcej

Wydanie 1/2017

W obecnym numerze czasopisma znajda Państwo sześć prac recenzowanych, tym m.in.:
■ wykorzystywanie przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
■ zagrożenia eksploatacyjne wynikające z awarii systemów infrastruktury instalacyjnej,
■ możliwości wykorzystania dronów w budownictwie,
■ zasady bezstykowego pomiaru temperatury z użyciem nowoczesnych pirometrów,
■ uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie,
■ opis jakości powietrza w budynkach mieszkalnych.
Zapraszamy także do zapoznania się z publikacja przybliżającą temat obecnej sytuacji nadzoru
spawalniczego w Polsce.

Czytaj więcej

Wydanie 1/2014

W wydaniu 1/2014   Streszczenia artykułów recenzowanych:   ANALIZA WARUNKÓW POSADOWIENIA PODPÓR MOSTÓW SKŁADANYCH dr inż. Ryszard CHMIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna W artykule przedstawiono wyniki analizy dynamicznego zachowania układu podporowego w interakcji z podłożem gruntowym dla wojskowych konstrukcji mostów składanych. Stwierdzono, że we wspomnianych warunkach układ podporowy należy rozważać jako składnik współpracujący z pozostałymi elementami […]

Czytaj więcej