Artykuły

ZAPOWIEDŹ NUMERU 1 i 2 z 2018

Szanowni Państwo

W chwili obecnej trwają prace nad kolejnym już numerem (1 i 2 z 2018r) Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, sukcesywnie będziemy informowali o artykułach, które znajdą się w przygotowywanym numerze

Redakcja czasopisma

 

Czytaj więcej

Wydanie 3-4/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem 3-4/2017 naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo następujące artykuły:

 • Production of full-scale experimental modular specimens of the steel and concrete composite cable space fram
 • Zabezpieczanie konstrukcji przed ogniem,
 • Projekt drewnianej konstrukcji wsporczej,
 • Parametryczna ocena trwałości wielkopłytowej warstwy fakturowej po zastosowaniu zakotwień wklejanych w świetle badań eksperymentalnych,
 • Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy,
 • Zagadnienie katastrof budowlanych w procesie budowlanym,
 • Bilans energetyczny budynku typu halowego w zależności od jego wielkości,
 • Wykopy i ich zabezpieczenia podczas prowadzenia robót budowlanych
 • Rozwój budowy tuneli w Polsce,
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni,
 • Systemy instalacyjne współczesnych budynków i zagrożenia w przypadku niewłaściwej obsługi i konserwacji,
 • Badania nieniszczące obiektów dziedzictwa kultury.

W numerze także informacja z przygotowania do II Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

 

Czytaj więcej

Wydanie 2/2017

Zapraszamy do zapoznania się numerem drugim naszego czasopisma. Znajdziecie Państwo w nim m.in.:

 • Analizę tematu diagnostyki ścian trójwarstwowych budynków wielkopłytowych
 • Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów, przez tereny leśne i bariery z zieleni
 • Opis niestandardowych zagrożeń w eksploatacji instalacji gazowych
 • Charakterystykę problemu braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego.
 • Opis procesu ewolucji jakości w technice (artykuł w języku angielskim)
 • Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych do celów bezpieczeństwa i obronności państwa w świetle obowiązujących przepisów (artykuł w języku angielskim)

W numerze także rozmowa z Prezesem Warszawskiego Domu Technika, w której czytamy o bogatej historii budynku oraz o nowoczesnym podejściu do klienta

Czytaj więcej

Wydanie 1/2017

W obecnym numerze czasopisma znajda Państwo sześć prac recenzowanych, tym m.in.:
■ wykorzystywanie przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
■ zagrożenia eksploatacyjne wynikające z awarii systemów infrastruktury instalacyjnej,
■ możliwości wykorzystania dronów w budownictwie,
■ zasady bezstykowego pomiaru temperatury z użyciem nowoczesnych pirometrów,
■ uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie,
■ opis jakości powietrza w budynkach mieszkalnych.
Zapraszamy także do zapoznania się z publikacja przybliżającą temat obecnej sytuacji nadzoru
spawalniczego w Polsce.

Czytaj więcej

Wydanie 1/2014

W wydaniu 1/2014   Streszczenia artykułów recenzowanych:   ANALIZA WARUNKÓW POSADOWIENIA PODPÓR MOSTÓW SKŁADANYCH dr inż. Ryszard CHMIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna W artykule przedstawiono wyniki analizy dynamicznego zachowania układu podporowego w interakcji z podłożem gruntowym dla wojskowych konstrukcji mostów składanych. Stwierdzono, że we wspomnianych warunkach układ podporowy należy rozważać jako składnik współpracujący z pozostałymi elementami […]

Czytaj więcej